Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst

Regio's Aalst - Boom - Dendermonde - Halle - Ninove - Waasland

Om lid te worden, moet men een (vervroegd) op rust gesteld personeelslid zijn van de (BNP-Paribas) Fortis Bank, ex-Generale Bank of de ex-ASLK. Medelid is de echtgenote/echtgenoot of partner van het lid. Een medelid moet niet specifiek in de bank hebben gewerkt. Bij overlijden van het lid neemt het medelid automatisch diens plaats in.

Het volstaat om onderstaande documenten af te drukken, in te vullen en samen terug te bezorgen aan de secretaris:

Marcel GOEMAN - Heuvel 89B - 9320 EREMBODEGEM

Tel. 053/78.96.49

E-mail: marcel.goeman@skynet.be

De sepa-domiciliëring wordt enkel gebruikt om het jaarlijkse lidgeld te innen (in de loop van het eerste kwartaal).

Het lidmaatschap wordt jaarlijks (begin januari) stilzwijgend hernieuwd, maar het kan opgezegd worden voor 31 december van elk jaar. Vanaf 2019 bedraagt het lidgeld Eur 10,- en een medelid betaalt Eur 8,- per jaar en wordt via sepa-domiciliëring geïnd in het begin van het jaar.


Download de persoonlijke fiche en sepamandaat door erop te klikken of de download knop te gebruiken.